Dichtbundels

Wanneer ik ontwaak

Wanneer ik ontwaak
voor de dag nog
stil en ongeboren,
sluimerend in de schoot van de nacht
voel ik je heel nabij
en in je omhelzing intens en zo volkomen
voel ik me in jou opgenomen,
verlies mijn naam en
ken alleen nog de liefde
van jou en het Bestaan

Het is het innigst in mij
dat jij met hand stem en wezen
roept en weet te vinden
en als antwoord
wil ik nog meer naar buiten gaan
om van mijzelf aan jou te geven,
aan jou en het Leven

Toen het licht doofde

Toen het licht
in je ogen ontvlamde,
meende ik een baken te zien
voor de nachten die ik nog
doorvaren moest

Het licht spiegelde in mij
met een koesterende klank
de belofte van jouw woord

Het werd tenslotte avond,
het licht in je ogen verflauwde
De nacht viel plotseling
en mijn hart sloeg in angst,
je ogen doofden

Je was niet meer daar
Ik voer weer alleen
op de donkere zee

error: Content is protected !!