Over Schoonheid

Aantal aspecten van schoonheid

 • Inhoudelijk: meerdere nivo’s:
  – fysiek (esthetiek)
  – geest (idee en emotie)
  – causaal (persoon overstijgende wetmatigheden essentie van het bestaan)
 • Waarachtig (geen bedenksel)
 • Ordening, ritme en samenhang (zowel in geval van harmonie als bij wrijving/botsing/conflict)
 • Verhoudingen ontleend aan natuurlijke en universele wetmatigheden
 • Ontroert en verbindt, herkenning van overeenkomst
 • Geen biologische functie
 • Smaak (persoonlijk en cultureel bepaald, een tijdelijk aspect)

Kunst en schoonheid hangen met elkaar samen; hoe meer iets essentieels tot uitdrukking wordt gebracht hoe meer schoonheid het werk heeft. Kunst heeft geen directe samenhang met esthetiek.
De schoonheid van een kunstzinnige uiting hangt direct samen met de integriteit en oprechtheid van de kunstenaar tijdens het creëren. Geen bedenksels, trivialiteiten, maniërisme pronkuitingen etc.

 wordt vervolgd

error: Content is protected !!